Bhavesh's Tryst

Little poems & notes created to break the mudane

Friday, October 28, 2016

 

Smart Options mitra team mulakat

Surat થી Ahmedavad java Majure gate ITC building પાસે ભેગા થયા હતા ઘણા લોકો

સુર ઍવો હતો કે પૈસા કાઢવો યા તો પછી હિતેષ ની ઠોકો

શિયાળની સવારે 5 અનજાન લોકો નિકલા ઍક બીજા ની સથવારે

ક્યા ખબર હતી બની જઈશૂ મિત્રો મળશુ ફરીવાર આમ દિવાળી તેહવારે

હાઇવે પર માણ્યા ફફડા ને જલેબી

પૈસે ની રિકવરી નુ status છે હજુ ચે ગેબી

નારાજ નહી થઈ જાઇ મિત્રો મન મા છે સંશય

છતા મને આવડે ઍવો આપી દવ મિત્રો નો સંક્ષિત પરિચય

Fantastic driving skills વાળા lovely મિત્ર Alpesh Pancholi

Media centre નામે computer, laptop repair ની વિશાળ દુકાન ઍમણે છે ખોલી

વાચાળ પ્રકૃતિ ની ધણી Parikh Naimesh

Banking મા છે ઍમની skills વિશેષ

બડે દિલવાળા સન્માન્ય વડીલ વકીલ Sakarlal Chalakwala

સરકારી office's અને અધિકારીઓ ને હલાવવાલા

And last but not the least with due respect & applaud for

Our most hospitable lovely amicable host for today

ઉચ્ચ ઘેરા પ્રચંડ અવાજ ની ધણી

બધા ની સાથે ઍમના પણ ફસાઈ લા છે money

Firm decision maker instrumentation champion Syria returned Sh. Vijay Patel

ઍમના Syria થી પરત ફર્યા બાદ ISIS ઍ પાડી દીધો ખેલ

આ બધા ની જોડવા વાલી માળા Bhavesh Jhaveri

In friendship matter always ready to resolve any query

Alpeshbhai ઍ મળવા ની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી

તેના થકી આ મેહફીલ મળી

HAPPY DIWALI TO ALL

30/10/2016


Wednesday, October 26, 2016

 

Railway

कैसे जाने ट्रेन नंबर से ट्रेन का रूट
-------------------🏻
भारतीय रेलवे गाड़ी नंबर को 5 डिजिट का होता है। ट्रेन नंबर का पहला डिजिट 0 से लेकर 9 तक हो सकता है और हर एक का अलग मायना होता है।
पहला डिजिट-
0-    स्पेशल ट्रेन
1-    लंबी दूरी की ट्रेन
2-    यह भी लंबी दूरी की ट्रेन को दर्शाता है, लेकिन ऐसा तब होता है जब ट्रेन ट्रेन का पहला डिजिट (4 डिजिट नंबर में से) 1 से शुरू होता है।
3-    यह कोलकाता सब अर्बन ट्रेन के बारे में बताता है।
4-    यह चेन्नई, नई दिल्ली, सेक्युंदराबाद और अन्य मेट्रोपॉलिटन शहर को दर्शाता है।
5-    कन्वेंशनल कोच वाली पैसेंजर ट्रेन।
6-    मेमू ट्रेन।
7-    यह डूएमयू और रेलकार सर्विस के लिए होता है।
8-    यह मौजूदा समय में आरक्षित स्थिति के बारे में बताता है।
9-    यह मुंबई क्षेत्र की सब-अर्बन ट्रेन के बारे में बताता है।

दूसरा और उसके बाद के डिजिट
------------------
ट्रेन नंबर के दूसरे और उसके बाद के डिजिट का मतलब उसके पहले डिजिट के अनुसार ही तय होता है। किसी ट्रेन के पहले डिजिट 0, 1 और 2 से शुरू होते हैं तो बाकी के चार डिजिट रेलवे जोन और डिवीजन को बतलाते हैं।
जानिए किस जोन का क्या है नंबर।

0 नंबर- कोंकण रेलवे
1 नंबर- सेंट्रल रेलवे, वेस्ट-सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे
2 नंबर- सुपरफास्ट, शताब्दी, जन शताब्दी तो दर्शाता है। इन ट्रेन के अगले डिजिट जोन कोड को दर्शाते हैं
3 नंबर- ईस्टर्न रेलवे और ईस्ट सेंट्रल रेलवे
4 नंबर- नॉर्थ रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे
5 नंबर- नेशनल ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे
6 नंबर- साउथर्न रेलवे और साउथर्न वेस्टर्न रेलवे
7 नंबर- साउथर्न सेंट्रल रेलवे और साउथर्न वेस्टर्न रेलवे
8 नंबर- साउथर्न ईस्टर्न रेलवे और ईस्ट कोस्टल रेलवे
9 नंबर- वेस्टर्न रेलवे, नार्थ वेस्टर्न रेलवे और वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे

इस हिसाब से अगर आपकी ट्रेन का नंबर 12451 है तो
1-  आपकी ट्रेन लंबी दूरी की है।
2-  आपकी ट्रेन सुपरफास्ट है।
4-  यह नॉर्थ रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में से कहीं की है
51 अप गाड़ी का नंबर है।
इसी तरह वापसी में इस गाड़ी का नंबर 52 हो जाएगा।

(यह श्रमशक्ति एक्सप्रेस का नंबर है जो कानपुर से नई दिल्ली जाती है)

ऐसे में जब रेलवे आपके लिए जल्द ही तत्काल स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है तो आपको रेलवे की पूरी ABCD के बारे में मालूम होना चाहिए।
तो जानिए रेलवे के हर संकेत का क्या मतलब होता है।

रेलवे से जुड़ी कुछ शॉर्ट टर्मिनोलॉजी
---------------------🏻
WL- इसका अर्थ है वेटिंग लिस्ट

RLWL- रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट
जब दो स्टेशन के बीच ज्यादा ट्रेन नहीं होती और कोई यात्री टिकट कैंसल कर दे उस स्थिति में जो दूसरा यात्री पहले आता है उसे पहले सीट मिलती है। अगर वेटिंग लिस्ट ज्यादा है तो सीट मिलने के चांस भी बढ़ जाते हैं।

PQWL- पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट
अगर सफर शुरु करने से पहले आपका टिकट वेटिंग में है तो इसका मतलब है कि आपका नाम पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट में है।

CKWL- करंट कोटा वेटिंग लिस्ट
अगर आपने तत्काल कोटे में टिकट ली है तो आपका नाम करंट कोटा वेटिंग लिस्ट में है। यह वेटिंग लिस्ट 10 तक होने पर कंफर्म हो जाती है।

RQWL- रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्ट
जब किसी रूट पर पूल्ड कोटा नहीं होता तो रिक्वेस्ट वेंटिग लिस्ट बनाई जाती है।

जानिए कितने तरह के होते है कोटे
--------------------
LD: लेडीज कोटा
HQ: हाई ऑफिशल या हेडक्वॉर्टर कोटा
DF: डिफेंस कोटा
OS: आउट स्टेशन कोटा
RS: रोड साइड कोटा, बड़े स्टेशनों के बीच के ऐसे स्टेशन जो कंप्यूटराइज्ड नेटवर्क से न जुडे हों तब उन्हें रोड साइड कोटे में रख कर टिकट रिजर्व किए जाते हैं। इनमें वेटिंग लिस्ट भी होती है।
PH- पार्लियामेंट हाउस कोटा
FT: फॉरेन टूरिस्ट कोटा
DP: ड्यूटी पास कोटा
HP: हैंडिकैप कोटा
SS: सीनियर सिटीजन कोटा


Archives

June 2006   July 2006   July 2007   October 2007   March 2008   April 2008   September 2008   October 2008   October 2010   November 2010   December 2010   January 2011   February 2011   March 2011   April 2011   May 2011   June 2011   July 2011   August 2011   September 2011   October 2011   November 2011   December 2011   January 2012   February 2012   March 2012   April 2012   May 2012   June 2012   July 2012   August 2012   September 2012   October 2012   November 2012   December 2012   January 2013   February 2013   March 2013   April 2013   May 2013   July 2013   August 2013   September 2013   October 2013   November 2013   December 2013   January 2014   February 2014   March 2014   May 2014   July 2014   August 2014   September 2014   October 2014   November 2014   December 2014   January 2015   September 2015   October 2015   November 2015   February 2016   March 2016   May 2016   June 2016   July 2016   August 2016   September 2016   October 2016   November 2016   December 2016   March 2017   April 2017   May 2017   June 2017   July 2017   August 2017   September 2017   March 2018   April 2018   May 2018   June 2018   July 2018   September 2018   January 2019   March 2019   September 2019  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]